With Carine, Christmas is… Pink

1st December: Green Pink Fuchsia

 

2nd December: Jeu de Perles

 

3rd  December: Vulvomania 9

 

4th December: Enfiler des perles (XS) 4

 

5th December: Förbjuden Frukt

 

6th December: Blurry lips 1

 

7th December: Verge de fer

 

8th December: Atomic dream

 

9th December: Vulvomania 8

 

 

🎬 Youtube Channel