Polaroid XL

[SV] En serie av porträtt och ögonblicksbilder som avbildar konstnärens vänner och bekanta, som blandar alla personer tillsammans, som kan vara författare, konstnären, anonyma människor eller inspirerande offentliga personer som hon nyligen träffat.

Varje huvudperson är lika betydelsefull, det finns ingen särskild hierarki. Att de kommer från HBTQIA+ gemensakapen, eller inte, inget tecken skiljer dem åt. De tillhör alltså samma värld. Genom att göra vackert vad som anses konstigt krossar konstnären de fördomar som finns kvar mot HBTQ+ gemensamheten. Målet är att inte längre stigmatisera eller kategorisera människor utan visa att alla är jämlika oavsett sexuell läggning eller ursprung. Konstnären gör inte ett arbete om en minoritet, utan om moderna människor som lever fria där alla fördomar verkar vara fördrivna. 

De här teckningarna, helt gjorda med ögonskuggor och blush, har samma proportioner som Polaroid och påminner också om sådana ögonblicksbilder.

::::::::::::::::::::::::::::

[FR] Série de portraits et d’instantes volés mettant en scène des amis ou des connaissances de l’artiste, mêlant toutes personnes confondues, qu’il s’agisse d’écrivains, d’artistes, d’anonymes ou de personnalités inspirantes fraîchement rencontrées. 

Chaque protagoniste à la même importance, il n’y a pas de hiérarchie particulière. Qu’ils soient issus de la communauté LGBTQIA+ ou non, aucun signe ne les distingue, ils appartiennent ainsi tous au même univers. En rendant ce qui est considéré comme étrange beau, l’artiste fait voler en éclat les aprioris qui subsistent encore envers la communauté LGBT+. Le but étant de ne plus stigmatiser ou catégoriser les personnes afin de prouver que tout le monde est égal peu importe son orientation sexuelle ou son origine. L’artiste ne fait donc plus un travail sur une minorité, mais sur des personnes modernes menant une vie libre où tous préjugés semblent s’être dissipés. 

Ces dessins, entièrement réalisés avec des ombre à paupières et du blush, reprennent les proportions du Polaroid et évoque aussi son côté instantané.